ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το μουσείο στεγάζεται σε ευρύχωρη αίθουσα οικήματος του κέντρου της πόλης. Εκθέματα του Μουσείου αποτελούν χίλιες, οι περισσότερες αυθεντικές, φωτογραφίες-εικόνες από τη μάχη της Κρήτης και την εθνική αντίσταση, διακόσια περίπου βιβλία, μονογραφίες, μελέτες των ιστορικών γεγονότων, από το 1941 έως το 1945, εκτοντάδες έγγραφα και διάφορα δημοσιεύματα τύπου. Επίσης περιλαμβάνει ποικίλα πολεμικά αντικείμενα (όπλα, εξαρτήματα, στολές, αντικείμενα καθημερινής χρήσης κ.λ.π.).

Μερικά από τα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου είναι: Θυρεός της 50ης επετείου της μάχης της Κρήτης και 'Αποψη του χώρου του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης που είναι αφιερωμένος στη Μάχη της Κρήτης.