ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Κ΄ ΕΠΚΑ
Άποψη του εκθεσιακού χώρου του ισογείου
Η Αρχαιολογική Συλλογή, το λεγόμενο Κονάκι, πρώην ιδιοκτησίας Ιωάννη και Αλέξανδρου Μπελέγρη, είναι ένα από τα ωραιότερα κτίσματα της Βολισσού, με παραδοσιακά και εκλεκτικιστικά στοιχεία. Πρόκειται για τριώροφο, λιθόκτιστο κτίριο με ισόγειο και δυο ορόφους, που ανοικοδομήθηκε το 1868 από τον, φαναριώτικης καταγωγής, Δημογέροντα Σγόντζο. Είχε χρησιμοποιηθεί ως Δικαστήριο την εποχή της Τουρκοκρατίας αλλά και μετά την απελευθέρωση της Χίου το 1912. Το 2000 αγοράστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού για να στεγάσει την Αρχαιολογική Συλλογή της Βολισσού. Οι επισκευές του κτιρίου και η έκθεση συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ.
Συντάκτης
Δέσποινα Τσολάκη, Αρχαιολόγος