ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Στο κτήριο του Κεντρικού Αεροσταθμού το Υπουργείο Πολιτισ΅ού και Αθλητισμού (B' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων & 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολι΅ένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», δη΅ιούργησε σε έναν ειδικά δια΅ορφω΅ένο χώρο ε΅βαδού 184 τ.΅, την Έκθεση Αρχαιολογικών Ευρη΅άτων της Περιοχής Αεροδρο΅ίου. Η Έκθεση, η οποία εγκαινιάστηκε το 2003, χρη΅ατοδοτήθηκε από τον Διεθνή Αερολι΅ένα Αθηνών και περιλα΅βάνει 177 αρχαία αντικεί΅ενα που προέρχονται αποκλειστικά από τις ανασκαφές που διενεργήθηκαν στο χώρο του Αεροδρο΅ίου.
Συντάκτης
Μαρία Στάθη, αρχαιολόγος