ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ιστορικό μνημείο της Ενετοκρατίας, πιθανώς του 16ου αιώνα, γνωστό ως Πύργος του Γαβρά. Εδωρήθη το 1963 από την Σόφη Γιαννακού στον Σύνδεσμο των Αμοργίνων. Η ανακατασκευή του ετοιμόρροπου και χωρίς στέγη σκελετού του κτιρίου (1972-1978), έγινε με χρηματικές δωρεές πολλών φίλων της Αμοργού, αρκετών φωτισμένων Αμοργιανών, με την συμπαράσταση του Συνδέσμου των Αμοργίνων, κυρίως, όμως, με την προσωπική εργασία και την "τέχνη" του ασπούδαχτου φύλακα των Αρχαιοτήτων και αρχιμάστορα Μανώλη Δεσποτίδη. Έτσι, διασώθηκαν αναλλοίωτα πολλά στοιχεία από την αλλοτινή, σήμερα αλλοιωμένη, αρχιτεκτονική του μορφή, όπως οι λίθινοι αρράβδωτοι κίονες, τα κιονόκρανα, τα πώρινα τόξα και τα ενεπίγραφα περίθυρα.