ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η ιδέα για την ανέγερση τοπικού Μουσείου αποκλειστικά για τα ευρήματα των ανασκαφών του Ακρωτηρίου ανήκει στον ανασκαφέα του προϊστορικού οικισμού, καθηγητή Σπυρίδωνα Μαρινάτο. Το οικόπεδο δωρήθηκε από το Νομίκειο Ξενοδοχείο του Ευάγγελου Νομικού, υπό τον όρο ότι εντός πενταετίας θα κτιζόταν το Μουσείο. Τα σχέδια του κτηρίου έγιναν από τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Κουμανούδη και η ανέγερσή του ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Μετά από διακοπή των εργασιών για ένα διάστημα, το κτήριο ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οπότε το παρέλαβαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και ξεκίνησε η μελέτη για την έκθεση των ευρημάτων. Τότε εντοπίστηκαν και τα λειτουργικά, κυρίως, προβλήματα του κτηρίου, και συντάχθηκε προμελέτη για λογαριασμό της Αρχαιολογικής Εταιρείας από την αρχιτέκτονα Αγνή Κουβελά, η οποία τελικά δεν εγκρίθηκε.

Τελικά, ύστερα από αλλαγές που έγιναν με την ευθύνη και επίβλεψη των Διευθύνσεων Μελετών Μουσείων και Εκτελέσεως Έργων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού, το κτήριο παραδόθηκε στην ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων το 1998-1999. Τον Αύγουστο του 1999 διατέθηκαν στην Εφορεία και οι σχετικές πιστώσεις για την οργάνωση της έκθεσης, η οποία άρχισε αμέσως και περατώθηκε σε οκτώ μήνες. Ο δεύτερος όροφος διαμορφώθηκε κατάλληλα από την κ. Αγνή Κουβελά, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου μουσείου.

Σημαντική εργασία ήταν η επιστροφή στη Θήρα της πλειονότητας των ευρημάτων του Ακρωτηρίου που φιλοξενούνταν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ παράλληλα έγιναν εργασίες συντήρησης αυτών και των υπολοίπων εκθεμάτων.

Το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας εγκαινιάστηκε το Μάρτιο του 2000, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο.
 
 
Μυθολογικά / Ιστορικά Πρόσωπα
Μαρινάτος, Σπυρίδων