ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 
 
Το κτήριο κατασκευάσθηκε το 1933. Το 1994 έγινε αναμόρφωση της έκθεσης και εργασίες επισκευών του Μουσείου.