ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη της έκθεσης
Η Λαϊκή Κοσμητική Συλλογή Ρόδου ιδρύθηκε το έτος 1966 από την Αρχαιολογική Υπηρεσία της Δωδεκανήσου, έχοντας ως βασικό της πυρήνα τα αντικείμενα λαϊκής τέχνης που είχε περισυλλέξει κατά τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής της Δωδεκανήσου η λαογράφος Marica Montessanto. Η πρώτη έκθεσή τους είχε πραγματοποιηθεί με ευθύνη των Ιταλών στο ιπποτικό κτήριο Villaragut, που είχε μετατραπεί σε αρχοντικό κατά την Τουρκοκρατία, αποτελώντας το Εθνογραφικό Μουσείο. Από το σύνολο αυτών των εκθεμάτων, μετά την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου (1948), διαχωρίστηκαν τα ελληνικής προέλευσης έργα, τα οποία και συγκεντρώθηκαν για να επανεκτεθούν στο ιπποτικό κτήριο της Οπλοθήκης στην πλατεία Αργυροκάστρου, τα έτη 1964-1966.

Η Κοσμητική Συλλογή, στη σημερινή της μορφή, περιλαμβάνει αντικείμενα που πρόερχονται από την Εθνογραφική Συλλογή των Ιταλών και το Λαογραφικό Αρχείο της Δωδεκανήσου, αλλά έχει εμπλουτισθεί και με αρκετά νέα αποκτήματα, από το 1948 και εξής (από δωρεές, ανασκαφές, κατασχέσεις).
Συντάκτης
Κωνσταντία Κεφαλά, αρχαιολόγος