ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
  Μόνιμες εκθέσεις  
 
 
Μόνιμη Έκθεση Μουσείου Κισάμου
Η έκθεση του Μουσείου αναπτύσσεται στο ισόγειο και στον όροφο του κτιρίου και παρέχει μια διαχρονική εικόνα της ιστορίας της ευρύτερης περιοχής της Κισάμου από την προϊστορική εποχή μέχρι και την ύστερη αρχαιότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ρωμαϊκή πόλη της Κισάμου, στην οποία είναι αφιερωμένος ο όροφος.
Τα ευρήματα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά κατά ανασκαφικά σύνολα και κατά θεματικές ενότητες. Η έκθεση υποστηρίζεται από εποπτικό υλικό, ενώ διατίθεται ηλεκτρονική παρουσίαση με έρευνα ...
 
 
 
Έκθεση Μουσείου Κισσάμου
Η έκθεση του Μουσείου αναπτύσσεται στο ισόγειο και στον όροφο του κτιρίου και παρέχει μια διαχρονική εικόνα της ιστορίας της ευρύτερης περιοχής της Κισάμου από την προϊστορική εποχή μέχρι και την ύστερη αρχαιότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ρωμαϊκή πόλη της Κισάμου, στην οποία είναι αφιερωμένος ο όροφος.
Τα ευρήματα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά κατά ανασκαφικά σύνολα και κατά θεματικές ενότητες. Η έκθεση υποστηρίζεται από εποπτικό υλικό, ενώ διατίθεται ηλεκτρονική παρουσίαση με έρευνα ...