ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Αεροφωτογραφία με τον λόφο του βυζαντινού φρουρίου και τον σύγχρονο οικισμό του Παλαιού Γυναικοκάστρου.
Τα ανατολικά τείχη του φρουρίου.
Τμήματα από εφυαλωμένες κούπες, 14ος αι.
Τα δυτικά τείχη του φρουρίου.
Η ακρόπολη του φρουρίου. Διακρίνεται ο πύργος στο ύψωμα.
Ερείπια από την αψίδα της μεταβυζαντινής βασιλικής στους πρόποδες του λόφου.
 
 
προηγούμενη     επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση