ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Τ.Κ. 61100, Γυναικόκαστρο (Νομός Κιλκίς)

Τηλέφωνο: +30 23410 22005, +30 23410 76661, +30 23410 22477
Email: efakil@culture.gr

 
Ώρες λειτουργίας
  Ώρες Λειτουργίας

Το Βυζαντινό Φρούριο Γυναικοκάστρου δεν συνιστά οργανωμένο επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Επίσκεψη για ειδικό λόγο είναι δυνατή μόνο κατόπιν επικοινωνίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς (23410 22005, 23410 76661, 23410 22477, efakil@culture.gr) και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα προσωπικού.

 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Α. Τούρτα, Γυναικόκαστρο. Ελλάς, στο Sl. Curcic - Ε. Χατζητρύφωνος (επιμ.), Κοσμική μεσαιωνική αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια 1300-1500 και η διατήρησή της, Θεσσαλονίκη 1999, 110-113, 354-355
Σ. Β. Σαμπανοπούλου, στο Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Δίκτυο αρχαιολογικών χώρων και μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, Χ. Μπακιρτζής (εποπτεία-συντονισμός), Τετράδια Αρχαιολογίας 5, Θεσσαλονίκη 2007, 170-172, 209-210
Α. Τοκμακίδου, Το φρούριο του Γυναικόκαστρου στο Κιλκίς. Μελέτη - πρόταση αποκατάστασης και ανάδειξης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2012
Θώμη Σαββοπούλου, Αρχαιολογική Περιήγηση στο νομό Κιλκίς, Από τα προϊστορικά μέχρι τα παλαιοχριστιανικά χρόνια, Δεύτερη συμπληρωμένη έκδοση, Κιλκίς 2015, 91-93
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία στον ίδιο νομό
Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς
Κέντρο Ενημέρωσης Αρχαίας Ευρωπού