Λατρευτικά μνημεία
 
 
 
 
Αρχαίος ναός
Αρχαϊκός ναός του Aπόλλωνα Αρχαίας Μητρόπολης (Καρδίτσα)
Αρχαϊκός ναός Τραπεζάς - Κούμαρι Αιγίου (Αίγιο)
Αρχαίος ναός στο Γκορτσούλι (Μαντίνεια)
Αρχαίος ναός της Αθηνάς (Αθήνα)
Ασκληπιείο (Αθήνα)
Γεωμετρικός Ναός Τίρυνθας (Τίρυνθα)
Δωρικός Ναός στο Καρδάκι (Κέρκυρα)
Ερέχθειο (Αθήνα)
Ζάρακες (Ζάρακες)
Ηραίον Σάμου (Σάμος)
Ιερά Οικία (Δωδώνη)
Ιερά στην Ιθώμη (Μαυρομάτι)
Ιερό Δήμητρας στο Δίον (Δίον)
Ιερό Ήρας (Ηραίο) στο Κτήμα Mon Repos (Κέρκυρα)
Ιερό Ίσιδας στο Δίον (Δίον)
Ιερό Ολυμπίου Διός στο Δίον (Δίον)
Μητρώον (Ολυμπία)
Μνημείο Αυγούστου (Μιχαλίτσι)
Ναός Αθηνάς (Αλίφειρα)
Ναός Αθηνάς Κραναίας (Ελάτεια Λοκρίδος)
Ναός Άμμωνα Δία (Καλλιθέα)
Ναός Απόλλωνα Ήλιου (Νέα Ρόδα)
Ναός Απόλλωνα Πυθίου Σωτήρα (Άρτα)
Ναός Απόλλωνα στην Αρχαία Ζώνη (Αλεξανδρούπολη)
Ναός Άρειου Δία στο Ροδοτόπι (Ροδοτόπι)
Ναός Αρτέμιδας στην Κέρκυρα (Κέρκυρα)
Ναός Αρτέμιδος Ιερού Ασκληπιού Επιδαύρου (Λυγουριό)
Ναός Αρτέμιδος στον αρχαιολογικό χώρο Βραυρώνας (Μαρκόπουλο)
Ναός Ασκληπιού (Αλίφειρα)
Ναός Ασκληπιού Ιερού Ασκληπιού Επιδαύρου (Λυγουριό)
Ναός Ασκληπιού στο Λεβήνα (Μιαμού)
Ναός Δαφνηφόρου Απόλλωνα στην Ερέτρια (Ερέτρια)
Ναός Δήμητρας (Λέπρεο)
Ναός Επικούριου Απόλλωνα (Φιγάλεια)
Ναός Ηφαίστου (Αθήνα)
Ναός Ολυμπίου Διός (Αθήνα)
Ναός της Αθηνάς Νίκης (Αθήνα)
Ναός της Αλέας Αθηνάς (Αλέα)
Ναός της Αρτέμιδος Ορθασίας (Φιγάλεια)
Ναός της Αφαίας (Αίγινα)
Ναός της Αφροδίτης (Φιγάλεια)
Ναός της Αφροδίτης στη Δωδώνη (Δωδώνη)
Ναός της Διώνης στη Δωδώνη (Δωδώνη)
Ναός της Ήρας (Μαντίνεια)
Ναός της Ήρας στην Ολυμπία (Ολυμπία)
Ναός της Θέμιδας στη Δωδώνη (Δωδώνη)
Ναός της Ίσιδας στην Ερέτρια (Ερέτρια)
Ναός της Ρώμης και του Αυγούστου (Αθήνα)
Ναός του Απόλλωνα (Αρχαία Κόρινθος)
Ναός του Απόλλωνα στους Δελφούς (Δελφοί)
Ναός του Δία στην Ολυμπία (Ολυμπία)
Ναός του Ηρακλή στη Δωδώνη (Δωδώνη)
Ναός Φαναίου Απόλλωνος στην Κάτω Φανά (Χίος)
Νυμφαίο Νικόπολης (Πρέβεζα)
Παρθενώνας (Αθήνα)
Πυρά Ηρακλέους (Παύλιανη)
Σκάλα - Αρχαϊκός ναός (Σκάλα Κεφαλληνίας)
Υστεροαρχαϊκός ναός (κέντρο Θεσσαλονίκης) (Θεσσαλονίκη)
Βωμός
Βωμός Διονύσου (Κως)
Βωμός της Ήρας στην Ολυμπία (Ολυμπία)
Βωμός του Δία στην Ολυμπία (Ολυμπία)
Ηρώο
Ηρώο Μαμουσιάς (Διακοπτό)
Ηρώο Ολυμπίας (Ολυμπία)
Ηρώο του Παλατιανού (Παλατιανό)
Ηρώο Τούμπας Λευκαντίου (Λευκαντί)
Ταφικό ηρώο στα "Μάρμαρα" στο Ζερβοχώρι Παραμυθιάς (Παραμυθιά)
Φιλιππείο (Ολυμπία)
Θόλος
Θόλος Ερέτριας (Ερέτρια)
Θόλος/ Θυμέλη στο Ιερό του Ασκληπιού Επιδαύρου (Λυγουριό)
Θόλος της Αθηνάς Προναίας (Δελφοί)
Ιερά οδός
Ιερά Οδός (Δελφοί)
Ιερή πηγή
Κασταλία κρήνη (Δελφοί)
Σπήλαιο
Δικταίον άντρον (Ψυχρός)
Σπήλαιο Αγίας Παρασκευής ή Σκοτεινό (Ηράκλειο)
Σπήλαιο Ειλειθυίας (Αμνισός)
Σπήλαιο Ερμή Ζήρειας (Κόρινθος)
Σπήλαιο Ιδαίον Άντρον (Ανώγεια)
Σπήλαιο Κύκλωπα Πολύφημου (Μαρώνεια)
Σπήλαιο Κωρύκειο Άντρον (Δελφοί)
Σπήλαιο Νυμφών Σίφνου (Σίφνος)
Σπήλαιο Πιτσών (Κόρινθος)
Σπήλαιο Πλουτώνειον (Ελευσίνα)
Σπήλαιο Σηράγγιο (Πειραιάς)