ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Λίγο ψηλότερα, σ' απόσταση 45 μ. από τα εδώλια του ιπποδρόμου, και προς τα νοτιοδυτικά του τελευταίου, έχει βρεθεί μία στοά, σωζόμενου μήκους 70 μ. και πλάτους 11 μ. Με τις νεότερες έρευνες διαπιστώθηκε ότι η στοά δεν έχει ανασκαφεί στο σύνολό της, ούτε εξωτερικά ούτε εσωτερικά, άρα είναι ενδεχόμενο η εικόνα που έχουμε γι' αυτήν να αλλάξει σύντομα. Στο εσωτερικό της υπάρχει μία σειρά από δωμάτια. Το αρχικό της μήκος ήταν μεγαλύτερο, αφού τμήμα της ανατολικής της πλευράς κρημνίσθηκε στην από κάτω πλαγιά. Ο πίσω τοίχος της σώζεται σε ύψος 3 μ. και είναι κατασκευασμένος από μια σειρά μεγάλων ορθοστατών, πάνω στους οποίους έχει τοποθετηθεί μία οριζόντια στρώση παρόμοιων λιθοπλίνθων, που εξέχουν ελαφρά ως προς τους υποκείμενους. Από τους πλαϊνούς τοίχους σώζεται μόνον ο δυτικός, σε μήκος 8 μ., που κατέληγε πιθανώς σε παραστάδα. Μέσα στη στοά βρέθηκαν και βυζαντινά νομίσματα, όπως του Ιουστινιανού Α΄ και του Ιουστίνου Β΄ (6ος αι. μ.Χ.), καθώς και λίγοι χριστιανικοί τάφοι. Ένας ανδριάντας εφίππου μπροστά από τη στοά υποδηλώνει ότι ο προ αυτής χώρος χρησιμοποιούνταν για την ανέγερση ανδριάντων.
Συντάκτης
Πετρόπουλος Μιχάλης, αρχαιολόγος, Προϊστάμενος ΛΘ' ΕΠΚΑ