ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Άνω Καρυές, Κάμπος (Νομός Αρκαδίας)


 
 
 
  Πρόσβαση στο Μνημείο
Για να φθάσει κανείς στο ιερό από τη Λυκόσουρα, παίρνει είτε τον δρόμο που περνά μέσα από τα χωριά Καστανοχώρι και Άνω Καρυές είτε από την Καρύταινα και την Ανδρίτσαινα μέσω του Κωτυλίου. Από το ναό του Απόλλωνα στις Βάσσες μπορεί επίσης να επισκεφθεί κανείς το Λύκαιο Όρος μέσω Ανδρίτσαινας.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Κουρουνιώτης, Κ, Ανασκαφαί Λυκαίου 1904(1905), 153-214
Κουρουνιώτης, Κ., Ανασκαφή Λυκαίου, ΠΑΕ 1909(1910), 185-200
Παπαχατζής Ν., Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, Αχαϊκά-Αρκαδικά, Αθήνα 1994
Δερεχάνη Ε. Β, Το όρος Λύκαιο και οι αρχαίοι Αρκάδες, Αθήνα 1997
 
  Εξυπηρέτηση Επισκεπτών
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Αρχαίο θέατρο Μαντινείας
Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους
Αρχαιολογικό Μουσείο Λυκόσουρας
Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας
Αρχαιολογικό Μουσείο Τρίπολης
Αρχαίος ναός στο Γκορτσούλι
Ασκητήριο Παναγιάς στο Βράχο
Βρύση στη θέση Ζούλα Σαρακινίου
Βρύση στη θέση Λούτσα Σαρακινίου
Βρύση στο Πλατανάκι Κυνουρίας