ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική άποψη από νοτιοανατολικά
Το μαυσωλείο του Γαζή Εβρενός είναι τοποθετημένο στο σημείο, όπου, άλλοτε, βρισκόταν το ιερό νεκροταφείο των απογόνων του οθωμανού κατακτητή και ιδρυτή της πόλης των Γιαννιτσών. Είχε ανεγερθεί πάνω από τον τάφο του Γαζή Εβρενός, ενώ γύρω εξακολούθησαν να ενταφιάζονται μέλη της οικογένειάς του. Σταδιακά, ο τόπος έλαβε χαρακτηριστικά προσκυνήματος.

Το αρχικό κτίσμα του 15ου αι. ήταν ένα μονόχωρο επιβλητικό οικοδόμημα με τετράγωνη κάτοψη και μολυβδοσκέπαστο θόλο. Αργότερα, μετά τα μέσα του 17ου αι., ο αρχικός μονόχωρος πυρήνας επεκτάθηκε νοτιότερα, ενώ, στις αρχές του 20ου αι., το κτήριο υπέστη ολοκληρωτική αναμόρφωση, που του έδωσε, εν πολλοίς, τη σημερινή του μορφή. Με την προσθήκη και άλλων χώρων, εκτός από μαυσωλείο, λειτούργησε και ως τέμενος.

Ανασκαφική έρευνα στο εσωτερικό έφερε στο φως, σε χαμηλό επίπεδο και σε επαφή με τον δυτικό τοίχο, κιβωτιόσχημο τάφο με περιμετρικούς τοίχους που κοσμήθηκαν με ανεικονικές τοιχογραφίες που μιμούνται ορθομαρμάρωση. Σήμερα, στο μαυσωλείο εκτίθεται η μαρμάρινη ενεπίγραφη πλάκα, η οποία προέρχεται από τον τάφο του Γαζή Εβρενός και μας αναφέρει και την ακριβή χρονολογία του θανάτου του, την Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 1417.
Συντάκτης
Δρ. Γ. Σκιαδαρέσης, αρχαιολόγος
Γ. Σταλίδης, αρχαιολόγος