ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη του πέτρινου γεφυριού σε σχέση με τη γέφυρα Μπέλεϋ.
Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τη γέφυρα Μπέλεϋ, επί της επαρχιακής οδού Άρτης - Άνω Καλεντίνης - Τετρακώμου και γεφυρώνει το ποτάμι της Καλεντίνης το οποίο συνεχίζει και απολήγει στον Άραχθο ποταμό της Άρτης. Πρόκειται για πέτρινη κατασκευή, στολίδι λαϊκής αρχιτεκτονικής, με ένα μεγάλο τόξο ανοίγματος 24,5μ. και ολικό ύψος, από το προστατευτικό στηθαίο μέχρι το νερό 13,0μ. Σύμφωνα με πληροφορίες χτίστηκε από τον πρωτομάστορα Κώστα Μπέκα, ο οποίος γεννήθηκε στα Πράμαντα Ιωαννίνων γύρω στο 1825.