ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Άποψη πέτρινης γέφυρας.
Μετά από το χωριό Βουργαρέλι, σε μια γραφική τοποθεσία με πλατάνια, βρίσκεται πέτρινο γεφύρι με ένα επιβλητικό τόξο. Γεφυρώνει ρέμα, το οποίο συνεχίζει και απολήγει στο Σαραντάπορο, παραπόταμο του Άραχθου ποταμού. Εξυπηρετούσε την επικοινωνία των γύρω χωριών μεταξύ τους και την επικοινωνία της Άρτης με τα ορεινά χωριά. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της Ηπειρώτικης λαϊκής αρχιτεκτονικής και τεχνικής στην κατασκευή των γεφυριών.