ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Μονόκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική εξωτερικών διαστάσεων 18 x 7,5μ. (τέλη 19ου ? αρχές 20ου αι.).