ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη Συγκροτήματος Τρουπάκηδων - Μούρτζινων
Το συγκρότημα των Μούρτζινων ? Τρουπάκηδων είναι μια τυπική οχυρωμένη κατοικία καπετάνιου της Έξω Μάνης. Σύμφωνα με το ιδιότυπο διοικητικό σύστημα της βορειοδυτικής (Έξω) Μάνης μέχρι και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, ο «καπετάνιος» ήταν ο τοπικός άρχοντας μιας ορισμένης περιοχής, την οποία ήλεγχε από το «φρούριό» του. Κάθε «φρούριο» περιλάμβανε οχυρωματικό περίβολο, πολεμικό πύργο, πυργόσπιτο και άλλα βοηθητικά κτήρια. Το συγκρότημα του γένους των Τρουπάκηδων- Μούρτζινων βρίσκεται στην Πάνω Καρδαμύλη, σε φυσικά οχυρό ύψωμα στη νότια όχθη του χείμαρρου Βηρού. Η ανέγερση των πρώτων κτηρίων του συγκροτήματος τοποθετείται στα τέλη του 17ου αιώνα, όταν εμφανίζεται στην περιοχή ο γενάρχης των Μούρτζινων, Μιχαήλ Παλαιολόγος. Με τη σημερινή του μορφή, διαθέτει τρεις περιβόλους και περιλαμβάνει πύργο, τριώροφη οχυρή κατοικία, βοηθητικά κτίσματα (ελαιοτριβείο, σιδηρουργείο, στέρνα, μαγειρίο) και το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Ο εσωτερικός περίβολος περιλαμβάνει τα βασικά κτίρια διαβίωσης και άμυνας του γένους, δηλαδή την οχυρή κατοικία με το μαγειρίο και τη στέρνα («οντά»), και τον υψίκορμο πολεμόπυργο ο όποιος ανακατασκευάζεται το έτος 1808. Το μεσαίο περίβολο καταλαμβάνουν βοηθητικά κτίσματα, μεταξύ αυτών και ελαιοτριβείο. Ο εξωτερικός περίβολος τέλος ταυτίζεται με το τείχος της Πάνω Καρδαμύλης και περικλείει τον Άγιο Σπυρίδωνα, οικογενειακή εκκλησία του γένους των Μούρτζινων. Στο οχυρό συγκρότημα στεγάζεται σήμερα Μουσείο ? σταθμός ενημέρωσης των επισκεπτών για την πολιτισμική κληρονομιά της Μάνης. Στην οχυρή κατοικία («οντά») του συγκροτήματος φιλοξενείται μόνιμη έκθεση με θέμα «Μανιάτικοι οικισμοί», η οποία περιλαμβάνει πλούσιο εποπτικό υλικό. (ΦΩΤ.: Αρχείο 26ης ΕΒΑ - Β. Γεωργιάδης)