ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος
Άποψη του σπηλαίου Ακροβουνίου
Σπήλαιο με βαραθρώδη είσοδο και δύο κύριες αίθουσες.
Συντάκτης
Μ. Μυτελέτσης