ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος
Άποψη του σπηλαίου Δρακότρυπα
Το σπήλαιο «Δρακότρυπα» τοποθετείται ανατολικά του Δ.Δ. Παναγίας, σε απόσταση περίπου 200μ. από τον οικισμό. Πρόκειται για μικρών διαστάσεων πρωτογενές έγκοιλο, οριζόντιας ανάπτυξης. Διανοίγεται σε τραβερτίνη, με κατεύθυνση Β-Ν. Είναι μονόχωρο, με συνολικό μήκος που προσεγγίζει τα 50μ. και μέγιστο πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 10μ. Φέρει περιορισμένο λιθωματικό διάκοσμο και αποτελεί ενδιαίτημα μικρού πληθυσμού νυχτερίδων. Το σύγχρονο δάπεδο συνίσταται από σημαντικού πάχους αργιλικές επιχώσεις, στις οποίες αποτυπώνεται η μακρόχρονη χρήση του σπηλαίου από τον άνθρωπο. Επιφανειακά εντοπίζεται πλήθος οστών και κεραμικής, που χρονολογούνται κατά τους ιστορικούς και προϊστορικούς χρόνους (μεταβυζαντινά, ρωμαϊκά, αρχαϊκά, πρώιμη εποχή σιδήρου, πρώιμη εποχή χαλκού).

Η ΙΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων διενήργησε σύντομη ανασκαφική έρευνα κατά το έτος 1972 .
Συντάκτης
Α. Σύρος