ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη από τον εσωτερικό χώρο του Μακεδονικού τάφου 1
Στην ευρύτερη περιοχή του νότιου νεκροταφείου ανασκάφτηκε ένας μακεδονικός τάφος. Πρόκειται για πώρινο καμαροσκεπή μακεδονικό τάφο, μικρών σχετικά διαστάσεων, μήκους μόλις 5,20μ., με δύο θαλάμους. Έχει διαμορφωμένη μόνο την είσοδο. Το θυραίο άνοιγμα του τάφου έκλεινε με πέντε πώρινους δόμους, ενώ ο θάλαμος ξεχωρίζει στην καμάρα του από τον προθάλαμο με μια εσοχή, στοιχείο μοναδικό, που χαρακτηρίζει μόνο το συγκεκριμένο μνημείο.