ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Ναός πρώιμης κλασικής εποχής
Σώζεται μόνον η θεμελίωση. Ο τοίχος της θεμελίωσης έχει κατασκευαστεί από ορθογώνιες γρανιτόπλινθους. Το πλάτος του κυμαίνεται από 2,05 ? 2,10μ. και το σωζόμενο ύψος του είναι περίπου 1μ. Ο ναός αποτελείται από πρόναο, σηκό και οπισθόδομο και χρονολογείται πιθανότατα στην πρώιμη κλασική εποχή.
Συντάκτης
ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ