ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη από τον ναό Φαναίου Απόλλωνος
Τα Φανά, σημαντικό κέντρο λατρείας, ήταν σε συνεχή χρήση από τον 9ο αιώνα π. Χ. Στο χώρο αυτόν, που κατά τους Βυζαντινούς χρόνους μετατράπηκε σε κέντρο Χριστιανικής λατρείας, βρίσκεται σήμερα κτισμένη η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων. Τα ελάχιστα αρχαιολογικά στοιχεία που υπάρχουν για τον αρχαϊκό ναό, που ήταν αφιερωμένος στο Φαναίο Απόλλωνα, καθιστούν αδύνατη την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις διαδοχικές οικοδομικές φάσεις του, ο οποίος υπέστη μεγάλες καταστροφές κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, όταν πάνω στα λείψανά του κτίστηκε παλαιοχριστιανική βασιλική, την οποία διαδέχτηκε βυζαντινός ναός. Στον αρχαιολογικό χώρο σώζονται σήμερα, λείψανα του αρχαϊκού ναού και του περιβόλου του, αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία επαναχρησιμοποιήθηκαν σε μεταγενέστερες οικοδομικές φάσεις καθώς και λείψανα της παλαιοχριστιανικής βασιλικής.