ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
¶ποψη ¶ Δημοτικού Σχολείου, πρώην Αστικής Σχολής Κατερίνης
Α΄ Δημοτικό Σχολείο, πρώην Αστική Σχολή, στις οδούς Βασ. Γεωργίου και Ίωνος Δραγούμη, στην Κατερίνη. Κτίστηκε το 1905.