ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη Αμπελακιώτισσας
Έργο τέχνης διότι μαζί με τα άλλα κτήρια αποτελούν ένα πολύ αξιόλογο αισθητικά σύνολο που καλύπτει ολόκληρη την μια πλευρά της Οδού Γκότση.