ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
Άποψη Δημοτικού Σχολείου Θυρίου
Ιστορικό διατηρητέο μνημείο, κατασκευάστηκε με χορηγία του Ανδρέα Συγγρού και είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής. Κατασκευάστηκε το 1903.