ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Εσωτερικό του τάφου
Ο Πολυθάλαμος λαξευτός τάφος, ο οποίος ανασκάφτηκε το 2005, βρίσκεται στην περιοχή του Ανατολικού νεκροταφείου της αρχαίας πόλης της Πέλλας. Περιλαμβάνει οκτώ θαλάμους, έναν κεντρικό, έξι πλευρικούς, που αναπτύσσονται ανά τρεις, στα ανατολικά και στα δυτικά του, καθώς και έναν στα βόρεια. Η πρόσβαση στον τάφο γίνεται από κατωφερικό δρόμο, μήκους 8,75 μ. Τμήμα του δρόμου είναι καμαροσκέπαστο και λαξευμένο στον φυσικό βράχο. Τα τοιχώματα του βόρειου θαλάμου διακοσμούνται με ζώνες χρωματιστών κονιαμάτων, που διαχωρίζονται με οριζόντιες εγχαράξεις και αναπτύσσονται από κάτω προς τα πάνω με εναλλαγές μαύρου, ανοικτού γαλάζιου, ανοικτού γαλάζιου με πινελιές σκούρου γαλάζιου (μίμηση ορθομαρμάρωσης), κόκκινου, λευκού και πάλι σκούρου γαλάζιου χρώματος.

Παρά την εκτεταμένη σύλησή του κατά την αρχαιότητα, διασώθηκε μεγάλος αριθμός κτερισμάτων, όπως αγγεία, ειδώλια, κοσμήματα, οστέινα και γυάλινα αντικείμενα, νομίσματα, αλλά και ενεπίγραφες στήλες και βωμίσκος, που πιστοποιούν την ταυτότητα δύο τουλάχιστον ενταφιασμένων γυναικών στο μνημείο. Είναι πιθανό να ανήκε σε μια από οικογένειες της ανώτερης αστικής τάξης της Πέλλας.

Ο Πολυθάλαμος τάφος χρονολογείται στην περίοδο από το τέλος του 4ου αι. π.Χ. έως το β? μισό του 2ου αι. π.Χ.

Το μνημείο είναι επισκέψιμο. Προστατεύεται με περίφραξη και μεταλλικό στέγαστρο και διαθέτει ξύλινη κλιμακωτή πρόσβαση.
Συντάκτης
Α. Σκίτσα