ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
Άποψη του κτηρίου
Σε γειτνίαση με τα μουσουλμανικά νεκροταφεία και δίπλα σε έναν χείμαρρο, έγιναν οι πρώτες κτιριακές εγκαταστάσεις το 1830. Γύρω στο 1900-01, υπήρξε ανάγκη για καλύτερες εγκαταστάσεις, οπότε και χτίστηκε το παρόν κτίσμα. Είναι έργο του αρχιτέκτονα Vitaliano Poselli και χρηματοδοτήθηκε από τους κατοίκους της πόλης. Το 1916 χρησιμοποιήθηκε ως διοικητήριο από την προσωρινή κυβέρνηση του Βενιζέλου. Σήμερα στεγάζει το Στρατηγείο του Γ΄ Σώματος Στρατού και αποτελεί το πιο αξιόλογο κτίριο του συγκροτήματος.