ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Η δυτική όψη
Δυτικά της κοινότητας Σπηλαίου δίπλα στο φαράγγι υπάρχει η λιθόκτιστη γέφυρα του 18ου αιώνα που αποτελείται από δύο άνισα τόξα, συνολικού μήκους 30 μέτρων. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί σαν ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Τα τόξα δομούνται με μια σειρά λίθων με μορφή ελαφρά σφηνοειδή. Κατά τη δόμηση τοποθετήθηκαν κατά πλάτος, ανάμεσα στις πελεκητές πέτρες συμμετρικά, τρείς μεταλλικοί ελκυστήρες, των οποίων τα άκρα και η αγκύρωση διακρίνονται στις όψεις και συμβάλλουν στη συνοχή της κατασκευή. Το εσωτερικό των βάθρων γεμίζει με λιθορριπή και χώμα. Η διάβαση έχει συνολικό μήκος 30 μ. Αποτελείται από πέτρες υπόλευκου χρώματος μικρότερων διαστάσεων ακανόνιστου σχήματος από σκληρότερο ασβεστόλιθο, οι οποίες σχηματίζουν αναβαθμούς.

Η συντήρηση της γέφυρας άρχισε τo 1999 και ήδη ολοκληρώθηκε.
Συντάκτης
Κωνσταντία Δρόσου, πολιτικός μηχανικός