ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κάτοψη του μνημείου
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη