ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Τοπογραφικό διάγραμμα της αρχαίας πόλης: α. Ακρόπολη, β. Κύρια πόλη, γ. Περιτειχισμένος οικισμός, δ. Ιερό Δήμητρας, ε. Ναός Απόλλωνα, ζ. Δυτική πύλη.
Τοπογραφικό διάγραμμα της αρχαίας πόλης: α. Ακρόπολη, β. Κύρια πόλη, γ. Περιτειχισμένος οικισμός, δ. Ιερό Δήμητρας, ε. Ναός Απόλλωνα, ζ. Δυτική πύλη.
 
Αρχαία Ζώνη
Αρχαία ΖώνηΗ Ζώνη ήταν η σημαντικότερη και ακμαιότερη από τις αποικίες της Σαμοθράκης. Η πόλη αναπτύχθηκε στις νότιες πλαγιές χαμηλού λόφου, στις παρυφές των Ζωναίων και έφθανε μέχρι την θάλασσα.

Περιβάλλεται από οχυρωματικό περίβολο που είναι ενισχυμένος κατά διαστήματα με τετράγωνους πύργους για να διευκολύνεται ο πλευρικός έλεγχος. Ένα εσωτερικό τείχος -«διατείχισμα»- με κατεύθυνση περίπου από Β. προς Ν. χωρίζει την πόλη σε δύο τμήματα, από τα οποία το ανατολικό, που ...
επισκεφτείτε το χώρο