ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

 
Βυζαντινά μνημεία Πρεσπών
επισκεφτείτε το χώρο