ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Εξωτερική άποψη
Ο μεσαίος χώρος μετά τις εργασίες αποκατάστασης
 
 
προηγούμενη     επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση