ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Άποψη από μοτιοανατολικά
Η βόρεια κόγχη με τον τάφο του Αγίου Ευθυμίου
Άποψη του εσωτερικού του ναού
 
 
προηγούμενη     επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση