ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Γενική άποψη σχολείου
Νότια όψη σχολείου
Βόρεια όψη σχολείου
Νότια όψη σχολείου
Είσοδος σχολείου
Δυτική όψη σχολείου
 
 
προηγούμενη     επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση