ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Εξωτερική άποψη της μονής
Εξωτερική άποψη
Εξωτερική άποψη
 
 
προηγούμενη     επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση