ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Άποψη του ναού από δυτικά
Άποψη του ναού από δυτικά
Τοιχογραφίες του φουρνικού
Άποψη του ναού από νότια
Η κτητορική επιγραφή
Λεπτομέρεια από το τέμπλο του ναού
 
 
προηγούμενη   Μετάβαση στη 2η σελίδα των φωτογραφιών   επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση