ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
ΤΤο 2003 κατά τη διάρκεια των εργασιών για την πεζοδρόμηση της οδού Αιόλου αποκαλύφτηκε η προς δυσμάς συνέχεια της αρχαίας Αθηναϊκής οχύρωσης η οποία είχε ερευνηθεί τα έτη 1973-74 και διατηρείται στο οικόπεδο της Εθνικής Τράπεζας στη συμβολή των οδών Αιόλου και Σοφοκλέους.


Συγκεκριμένα αποκαλύφθηκαν στη σειρά όλα τα στοιχεία της οχύρωσης, δηλαδή το Τείχος, η εσωτερική ''περιφερική'' οδός, το Προτείχισμα, η Τάφρος με το ανάλημμά της και η εξωτερική ''περιφερική'' οδός.


Το τείχος διατηρεί σε μήκος 1,08μ. μόνο έναν δόμο της βόρειας παρειάς του, κατασκευασμένο από ασβεστολιθικούς ογκολίθους και εδράζεται στο φυσικό σχιστόλιθο. Η άλλη παρειά και το εσωτερικό γέμισμα δεν εντοπίστηκαν καθώς την περιοχή αυτή διατρέχει πυκνό δίκτυο αγωγών κοινής ωφελείας.


Η εσωτερική ''περιφερική'' οδός εντοπίστηκε αμέσως βόρεια του Τείχους σε μήκος 3,50μ., έχει πλάτος 3,10μ. και διατηρεί 10 οδοστρώματα. Κατά τόπους έχει παραβιαστεί από διάφορα ορύγματα και ένα κυκλικό πηγάδι, ενώ στην επιφάνειά της ερευνήθηκαν 2 πήλινοι Ρωμαϊκοί αγωγοί και ένας συλημένος τάφος.


Το Προτείχισμα βρέθηκε σε πολύ μικρό βάθος από το κατάστρωμα της οδού Αιόλου και σε απόσταση 3,10μ. βόρεια του Τείχους. Ερευνήθηκε σε μήκος 3,28μ. και διατηρεί πέντε δόμους από κροκαλοπαγείς ογκολίθους που εδράζονται στο φυσικό σχιστόλιθο.


Ορίζεται από αναλημματικό τοίχο κτισμένο από κροκαλοπαγείς ογκολίθους. Στο εσωτερικό της διαπιστώθηκαν εργαστηριακά στρώματα και αποκαλύφθηκε ορθογώνια κτιστή δεξαμενή υστερορωμαϊκών χρόνων με πλακοστρωμένο δάπεδο και κλίμακα καθόδου καθώς επίσης και πήλινος αγωγός.


Η εξωτερική ''περιφερική'' οδός εκτείνεται βόρεια της τάφρου σε σωζόμενο πλάτος 2,37μ. και διατηρεί δύο μόνο οδοστρώματα πάνω στον βράχο. Οριοθετείται στα νότια από το ανάλημμα της τάφρου, ενώ δεν βρέθηκε το βόρειο ανάλημμά της καθώς στο σημείο αυτό η οδός είχε καταστραφεί.
Συντάκτης
Όλγα Ζαχαριάδου, αρχαιολόγος
 
 
Χρονολόγηση
4ος αι. π.Χ. - 4ος αι. μ.Χ.