ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Επί του Αλμωπαίου ποταμού, ο αρχαίος οικισμός ΝΑ του Δ.Δ. Αλώρου, Δήμου Αριδαίας, Ν. Πέλλας, υπήρξε μία από τις πόλεις της αρχαίας Αλμωπίας, όπως γίνεται φανερό από την οχυρή μορφή του και από τη σημαντική θέση του με έλεγχο της πεδιάδας, που απλώνεται μπροστά του.

Ο οικισμός κατοικείται από την ύστερη εποχή του χαλκού μέχρι και τα υστερορωμαϊκά χρόνια, όπως έγινε φανερό από τις περιορισμένες ανασκαφικές έρευνες το διάστημα 1996-2000, που πραγματοποιήθηκαν με το χρηματοδοτούμενο από το ΕΑΠΤΑ πρόγραμμα "Ανάδειξη αρχαιοτήτων Αλμωπίας" καθώς και από το ΥΜΑΘ.
Συντάκτης
Δρ. Α. Χρυσοστόμου, αρχαιολόγος