ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Αρχαιολογικός Χώρος Αετού Ιθάκης
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο