ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
11 χλμ ΒΔ των Τρικάλων και κοντά στο χωριό Μεγάλο Κεφαλόβρυσο βρίσκεται ομώνυμη μαγούλα, δηλαδή ένα χαμηλό έξαρμα γήλοφου. Το 1966 αποκαλύφθηκαν από τον έκτακτο Επιμελητή Αρχαιοτήτων Τρικάλων, καθηγητή Γ. Ζιάκα, λείψανα ταφής ελληνιστικών χρόνων και πλήθος οστράκων νεολιθικής κεραμικής που ήρθαν στο φως εξαιτίας της άροσης. Το 1967 διενεργήθηκε περιορισμένη ανασκαφική έρευνα από τον αρχαιολόγο Γεώργιο Χουρμουζιάδη με την διάνοιξη τάφρου στο ψηλότερο σημείο της μαγούλας, χωρίς όμως η ανασκαφή να εξαντλήσει τις ανθρωπογενείς επιχώσεις. Μεταξύ των ευρημάτων συγκαταλέγονται όστρακα, εργαλεία από πυριτόλιθο και ειδώλια.

Η ανασκαφή της Μαγούλας Κεφαλόβρυσου την εποχή που διενεργήθηκε απέδειξε την εξάπλωση του νεολιθικού πολιτισμού σε όλη την θεσσαλική πεδιάδα και αντέκρουσε τα επιχειρήματα ξένων ερευνητών που υποστήριζαν τον γεωγραφικό περιορισμό του.
Συντάκτης
ΛΔ΄ ΕΠΚΑ