ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη Φρουρίου Φυλής
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο
 
 
Χρονολόγηση
4ος αι. π.Χ.