ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΛΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη Εφύρας
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο
 
 
Χρονολόγηση
Μέση Εποχή του Χαλκού
Ύστερη Εποχή του Χαλκού
Εποχή του ΣΙδήρου
Ελληνιστική εποχή