ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ο οικισμός, στον οποίο ανήκει το νεκροταφείο, βρισκόταν στο λόφο του μεταγενέστερου βυζαντινού κάστρου, που συνδυάζει τα φυσικά πλεονεκτήματα της άμυνας και εξασφαλίζει στους κατοίκους προσβασιμότητα σε πόσιμο νερό από ρέοντα χείμαρρο στις υπώρειές του.
Συντάκτης
Θώμη Σαββοπούλου
 
 
Χρονολόγηση
12ος - 9ος/8ος αι. π.Χ.