ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© ΛΔ' ΕΠΚΑ
Τύμβος Συκεώνα - Άποψη του χώρου
Στην κτηματική περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος Συκεώνα του Δήμου Φύλλου του Ν. Καρδίτσας, επάνω στον οδικό άξονα Καρδίτσας – Λάρισας, έχει ερευνηθεί τύμβος ύστερων κλασικών χρόνων.

Το Μάιο του 1982 συνεργείο της ΜΟΜΑ που εκτελούσε εργασίες για τη διάνοιξη του δρόμου που οδηγεί από την Καρδίτσα στη Λάρισα μέσα από το χωριό, ισοπέδωσε το βόρειο μισό τμήμα τύμβου. Στη θέση του τύμβου, που βρίσκεται έξω από το χωριό προς ΒΑ., ήρθαν στην επιφάνεια μεγάλες πλάκες και γωνιόλιθοι από τάφο που υπήρχε στο τμήμα αυτό και καταστράφηκε.

Παλιότερα, στον ίδιο τύμβο είχε παρατηρηθεί λαθρανασκαφική δραστηριότητα από αρχαιοκαπήλους με μηχάνημα. Τον Φεβρουάριο του 1983 με χρηματοδότηση της Νομαρχίας Καρδίτσας, διενεργήθηκε σωστική ανασκαφική έρευνα. Μετά το πέρας της αρχαιολογικής έρευνας τμήμα του χώρου του τύμβου περιήλθε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Σ’ αυτό το τμήμα του τύμβου διατηρούνται τρεις από τους πέντε τάφους και έχει καταστεί επισκέψιμος χώρος μετά τη συντήρηση και διαμόρφωση του.
Συντάκτης
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας