ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© ΛΔ' ΕΠΚΑ
Eρμήτσι. Αψιδωτά κτίρια
Στην περιοχή του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Ερμητσίου κατά την εκτέλεση του έργου της νέας χαραξης της οδού Καρδίτσας – Λάρισας, στον κόμβο Ερμητσίου – Παλαμά, κατά το χρονικό διάστημα 2004- 2005, αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά αρχιτεκτονικά λείψανα εγκατάστασης της Μέσης Εποχής Χαλκού. Συγκεκριμένα σε θέση βόρεια του χωριού, αποκαλύφθηκαν λείψανα από τη θεμελίωση τριών κτιρίων (Α, Β, Γ), από τα οποία τα δύο είναι αψιδωτά, καθώς και μικρά τμήματα τοίχων από άλλες κατασκευές. Μετά την εγκατάλειψή του ο οικισμός καλύφθηκε με αλλουβιακές αποθέσεις πάχους 0,80 – 1,30 μ.

Τα αποκαλυφθέντα αψιδωτά κτίσματα του Ερμητσίου είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας για την μελέτη της Μέσης Εποχής Χαλκού στη Δυτική Θεσσαλία. Για το λόγο αυτό διατηρήθηκε ορατό το κτίριο Α, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της εγκατάστασης διατηρήθηκε κάτω από τις επιχώσεις του δρόμου.
Συντάκτης
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας