ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© ΕΦ.Α.ΚΕΦ.
Το ρωμαϊκό νεκροταφείο
Το νεκροταφείο αποκαλύφθηκε και ανασκάφθηκε κατά τα έτη 1990-1997 από τον Αρχαιολόγο της ΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. Ανδρέα Σωτηρίου. Ο χώρος εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων 2007-2013 με τον τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ»