ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Άποψη του κάστρου
Το κάστρο της Κιάφας χτίστηκε από τον Αλή πασά μετά την παράδοση του Σουλίου το 1803, πάνω στον ομώνυμο λόφο, προκειμένου να ελέγξει την περιοχή και να αποτρέψει την επιστροφή των Σουλιωτών.
Συντάκτης
Λάζου Θεοδώρα, Ιστορικός-Αρχαιολόγος