ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Οχυρό Πανάκτου (ακρόπολη) στο Πράσινο Δερβενοχωρίων
Η σημερινή περιοχή των Δερβενοχωρίων στην Αρχαιότητα ονομαζόταν Πάνακτον και ήταν νευραλγικής σημασίας. Η θέση της στα σύνορα της επικράτειας της Θήβας και της Αθήνας την καθιστούσε σημαντική από στρατιωτική άποψη, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Επειδή η περιοχή αποτελούσε διαφιλονικούμενη ζώνη μεταξύ των δύο πόλεων-κρατών, η λύση δόθηκε τελικά με τη συμφωνία ότι και οι δύο πόλεις θα νέμονταν εξ ημισείας τη γεωργική παραγωγή των εδαφών της. Μετά την ήττα των Περσών, με τους οποίους οι Θηβαίοι είχαν συμμαχήσει, οι Αθηναίοι άρχισαν να χτίζουν κάποιες οχυρώσεις στην περιοχή, οι οποίες μάλλον χρησίμευαν ως φρυκτωρίες ή παρατηρητήρια. Κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο η εχθρότητα μεταξύ της Αθήνας και της Θήβας, συμμάχου της Σπάρτης, αναζωπυρώθηκε και η περιοχή αποτέλεσε εκ νέου πεδίο διαμάχης. Οι Θηβαίοι κατέστρεψαν το Πάνακτον. Στους μεταγενέστερους χρόνους η περιοχή αυτή φαίνεται να εντάχθηκε στην Τανάγρα
Συντάκτης
Ευτυχία Κουρούνη, αρχαιολόγος