ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Αεροφωτογραφία αρχαιολογικού χώρου Θεσπιών
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο